TERMOGRAF – Înregistrator de temperatură și umiditate relativă cu imprimantă
Aparatul TERMOGRAF™ produs de Synchro Comp ® reprezintă o soluție fiabilă și robustă pentru înregistrarea la intervale de ordinul secundelor sau minutelor a valorilor de temperatură și de umiditate relativă.

Înregistratorul TERMOGRAF măsoară, salvează și tipărește folosind imprimanta termică incorporată un număr maxim de 4000 de valori de temperatură sau de temperatură și umiditate, în funcție de model, achiziționate la intervale prestabilite de timp. 

De asemenea, datele din memorie pot fi salvate pe o memorie USB pentru a fi ulterior vizualizate pe un calculator personal. Înregistratorul generează o alarmă (acustică – BUZZER, și vizuală – LED) de fiecare dată când temperatura sau umiditatea relativă depășește o valoare inferioară sau superioară predefinită. 

Există posibilitatea pornirii alarmei imediat sau după o anumită perioadă setată de utilizator după care s-a depășit o anumită limită. Valorile de temperatură sau de temperatură și umiditate stocate pot fi listate folosind imprimanta termică atunci când utilizatorul dorește acest lucru.

Aparatul încorporează un afișaj LCD care afișează ora curentă, valorile măsurate și alarmele active pe două rânduri a câte 16 caractere alfanumerice. 

Prin apăsarea unui buton se poate accesa meniul principal, care permite setarea orei și vizualizarea informațiilor despre aparat. Același buton este utilizat pentru accesarea meniului securizat, dar de această dată el trebuie apăsat timp de o secundă. 

După introducerea parolei, utilizatorul poate introduce informațiile legate de locația de instalare a aparatului, poate seta perioada între măsurători, limitele pentru generarea alarmelor și valori pentru calibrare. Toate valorile specificate de către utilizator sunt salvate și ele în memoria non-volatilă pentru a nu fi pierdute în cazul în care se întrerupe alimentarea. 

Acțiunea de listare a valorilor memorate este inițiată prin apăsarea unui alt buton de pe interfață. Prima dată, aplicația verifică dacă legătura cu imprimanta este funcțională și dacă aceasta este alimentată cu hârtie, iar apoi începe listarea înregistrărilor numai după ce primește răspunsuri pozitive. 

În cazul în care o memorie USB este conectată la portul USB al aparatului, atunci toate măsurătorile salvate în memorie sunt transferate într-un director nou având un nume distinctiv pe dispozitivul de stocare amovibil. Utilizarea unui microcontroler cu performanțe ridicate ca și componentă centrală a sistemului face ca înregistratorul inteligent și robust relizat să ofere avantaje care îl fac să fie un succes de piață.

Construcția simplă și robustă a aparatului TERMOGRAF îl fac să fie cea mai bună soluție într-o gamă largă de aplicații de monitorizare a mediului și a parametrilor ambientali. Una dintre aceste utilizări este în sisteme de monitorizare a lanțului frigorific. 

De asemenea, locurile în care trebuie menținut un climat stabil, care trebuie să fie monitorizat continuu, cum sunt serele, bibliotecile, muzeele sau arhivele de documente, pot beneficia de pe urma caracteristicilor ușor de folosit ale TERMOGRAFULUI. 

WiSensors

APLICAȚII
 •      Industria alimentară
 •      Industria farmaceutică
 •      Sere
 •      Muzee
 •      Biblioteci
 •      Arhive documente 

 

CARACTERISTICI

 

 •      Înregistrează un număr de până la 4000 de valori de temperatură sau temperatură și umiditate relativă
 •      Listează înregistrările din memorie pe hârtie termică
 •      Salvează înregistrările pe memorie USB
 •      Declanșează alarme atunci când sunt depășite valori limită
 •      Permite setarea perioadei între măsurători 

All the values entered by the user are saved also in the EEPROM and they are not lost in case the power is interrupted. 

The printing action is initiated by pressing another button on the interface. The application first checks if a printer is attached correctly to the device and if it is supplied with paper, and only after positive responses starts to print the values in the EEPROM. 

In case an USB flash drive is connected to the USB host, then all the recording in the memory are transferred to a new folder on the removable media. The use of a high performance core microcontroller lead to an intelligent and robust data logger, offering advantages that make it a success on the market.

The robust and simple design of the TERMOGRAF device makes it the best solution in a wide range of environmental and ambient monitoring applications. One of them can be found in the field of cold chain monitoring systems. Places required to provide a stable climate, which has to be continuously monitored, such as greenhouses, libraries, museums or document archives can also employ this type of embedded system.